ภาพข่าว: สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5

Untitled6

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานคจ.สช. เปิดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพโดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 ประเด็น เช่น จัดโครงสร้างส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ฯลฯ และเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในลานสมัชชาสุขภาพ ณ ไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุมสมัชชาฯปี55 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร