คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: จี้แก้ปัญหาที่ทำกินเหลื่อมล้ำ

มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

นายนนท์ นุชหอม นักวิชาการเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเวทีถกปัญหาความเหลื่อมล้ำเกษตรกรไทย พบว่าปัจจุบันมีคนยากจนกว่า 5 ล้านคน โดยกว่าครึ่งมาจากอาชีพเกษตรกรรมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ และนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทั้งสิทธิ โอกาส อำนาจ และศักดิ์ตามมา ดังนั้น จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน ผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สำนึกรักในอาชีพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเหลื่อมล้ำ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร