ก.แรงงานดันประกันถ้วนหน้าเน้นสิทธิประโยชน์4กรณีหลัก

มติชน ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่กระทรวงแรงงาน นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำกรอบแนวทางระบบประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ว่า ตนได้หารือเรื่องนี้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังหลายครั้ง โดยล่าสุดมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ควรจะให้ประชาชนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้าได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนใน 4 กรณีหลักได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ และหากผู้ประกันตนจะเลือกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ก็สามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน แต่จะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนด ส่วนกรณีเจ็บป่วยนั้นผู้ประกันตนยังคงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เช่นเดิม

นพ.สมเกียรติกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าโดยภาพรวมระบบประกันสังคมถ้วนหน้าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร เพราะกำลังวิเคราะห์ตัวเลขยอดผู้ประกันตน อัตราเงินสมทบที่ควรเรียกเก็บเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทดแทนใน 4 กรณีหลัก รวมทั้งวิเคราะห์ในกรณีผู้ประกันตนเลือกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม ว่า ควรเก็บเงินสมทบอัตราเท่าใด เมื่อได้ข้อสรุปในเรื่องเหล่านี้แล้ว จะนำมาหารือกับผู้บริหาร สปสช.และกรมบัญชีกลาง โดยคาดว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งภายในเดือนมกราคมนี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร