อนุมัติขึ้นค่าโรงหมอสธ.ดีเดย์อาทิตย์หน้า

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

โพสต์ทูเดย์ -สัปดาห์หน้าสาธารณสุขประกาศขึ้นค่ารักษาพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)จะประกาศการปรับค่ารักษาพยาบาลในสัปดาห์หน้า 8 รายการซึ่งจะทำให้ผู้ป่วย 4 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ประกันเอกชน กลุ่มผู้ใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรัฐที่ตัวเองไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัด สธ.เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า นพ.ณรงค์สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. จะลงนามในประกาศปรับค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเป็นมาตรฐานกลางของกระทรวง 8 รายการ เช่น ค่าผ่าตัดหรือหอผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียู) ตามค่าแรงและเงินเดือนขั้นต่ำ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หลังจากไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปีแล้ว

“ผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และกลุ่มผู้อยู่ในระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทองจะไม่ได้รับกระทบ” นพ.โสภณ กล่าว

ขณะที่นายนิมิตร์ เทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เข้ารักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ และเชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลต้องมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นเพราะระบบที่กรมบัญชีกลางจ่ายสวัสดิการข้าราชการเป็นปลายเปิด

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ไม่กังวลว่าจะมีผลต่อเครือข่ายของ สปสช.เพราะโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นรัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณให้ สธ.ไปแล้วในงบประมาณปี 2556

สำหรับส่วนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐบาลนั้น ได้เพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำและอัตราเงินเดือนใหม่ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเข้าไปในเกณฑ์เบิกจ่ายตามกลุ่มโรคร้ายแรง (ดีอาร์จี) ไปแล้ว

ขณะที่ นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า คณะกรรมการการแพทย์ สปส. จะต้องไปพิจารณาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก่อนแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร