ร่วมย้อนเวลา ตามร่องรอยระบบสุขภาพไทย ในงานเปิด “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ”

http://www.thailand4.com วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Untitled5

ที่มา : กรุงเทพฯ–5 ก.พ.–สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญร่วมงานเปิด “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมทบทวนคุณค่า สร้างพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความภาคภูมิใจ จากเรื่องราวข้าวของ แนวคิด และบุคคลสำคัญ ที่ร่วมบันทึกองค์ความรู้ประวัติศาสตร์สุขภาพของประเทศไทยที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยและกาลเวลาทางสังคม

กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเปิดตัวหนังสือ “รอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ” บรรยายพิเศษ “เราอยู่ ณ ตรงไหนของประวัติศาสตร์สุขภาพ” โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน พร้อมชมนิทรรศการ “๑๐๐ บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” ที่รวบรวมข้าวของและเรื่องราวน่าสนใจและยังไม่เคยเปิดการแสดงที่ไหนมาก่อน อาทิเช่น โซนแสดงสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โซนสงครามกับสุขภาพ โซนสุขภาพกับความตาย เป็นต้น มาร่วมแสดงไว้ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพแห่งนี้ ตลอดจนพิธีรับมอบเอกสารจดหมายเหตุและเครื่องมือเก่าจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และพิธีเปิด “หอประวัติศาสตร์สุขภาพ” อย่างเป็นทางการ

 สำหรับสื่อมวลชนเปิดให้ชมนิทรรศการในรอบพิเศษ และการแถลงข่าว “ย้อนรอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ” กับหอประวัติศาสตร์สุขภาพ : คุณค่าข้าวของ – ร่องรอยระบบสุขภาพไทย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เช่นกัน ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเปิดงาน โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ที่มาร่วมฉายภาพจุดริเริ่มแรงบันดาลใจ ของการก่อตั้งหอประวัติศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับการสร้างความยั่งยืนให้หอประวัติศาสตร์สุขภาพได้เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย กับไฮท์ไลท์ข้าวของและเรื่องราวที่ทรงคุณค่าต่อระบบสุขภาพไทยที่ถูกเก็บอย่างมากมายไว้ภายในหอประวัติศาสตร์สุขภาพแห่งนี้

 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ 081 802 8761, 02 832 9280 หรือคุณสุนีย์ สุขสว่าง 081 962 0707, 02 832 9111 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดฯ ได้ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ http://www.healthstation.in.th/

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร