คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย: ลงนาม”มุมอาหาร-ขนมสุขภาพ” –

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภูเก็ต-เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต นพ.โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และตัวแทนบริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต ระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต กับบริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด จัดตั้งมุมอาหาร/ขนมสุขภาพให้คนภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ควบคุมการจำหน่ายอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาล หรือโซเดียมสูงบริเวณรอบๆ สถานศึกษาในรัฐมีไม่น้อยกว่า 200 เมตร โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร