ภาพข่าว: คอลัมน์ บันทึกสังคม: เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ

Untitled1

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช. ร่วมกับรองปลัดกระทรวงสาธารณ สุข และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน, ดร.ศิรินา ปวโรฬาร วิทยา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คสช. ครั้งที่ 1/2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร