ร่วมมือวิชาการและวิจัย

Untitled8

PHITSANULOK HOTNEWS วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย(MOU)กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนของประเทศมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี จ.ปทุมธานี โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา

ที่มา : www.phitsanulokhotnews.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร