ภาพข่าว: คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า: ถมช่องว่างทางสังคม

Untitled10

แนวหน้า ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเทศกาลความเป็นธรรม “Just & Fair Society Festival” โดยมี ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ร่วมปาฐกถา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร