ภาพข่าว: คอลัมน์ เลขที่๑ซอยปลื้มมณี: สู่ชีวิตที่ดีกว่า

 

Untitled3บ้านเมือง ฉบับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ร่วมปาฐกถาเรื่อง “สู่ชีวิตที่ดีกว่า-ความเป็นธรรมและประชาธิปไตย” ในเทศกาลความเป็นธรรม Just & Fair Society Festival จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ที่ จุฬาฯ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร