ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดล้อมสุดสัปดาห์: ห้องปฏิบัติการไดออกซิน

Untitled2

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน พิธีเปิดเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ในการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมและอาหาร พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ม.นเรศวร โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อุตสาหกรรมขยะของเสีย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร