ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียง’คน’มาเป็น’ข่าว’: เทศกาลความเป็นธรรม

Untitled1

มติชน ฉบับวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ผาสุก พงษ์ไพจิตร ปาฐกถาเรื่อง “สู่ชีวิตที่ดีกว่า: ความเป็นธรรม และประชาธิปไตย” ในเทศกาลความเป็นธรรม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม โดยมี อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมงาน ที่อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร