‘ปลอดประสพ’สั่งจับเข่าคุยส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

“ปลอดประสพ”สั่งทุกฝ่ายจับเข่าคุยหาแนวทาง ส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เหมาะสม ยันเป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ขณะที่รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยว่าในการประชุมคสช.เมื่อเร็วๆ นี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้รายงานปัญหาของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยสรุปปัญหารวม 4 ข้อ คือ 1.ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งส่วนมากมาจากการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล 2.ปัญหาควันพิษ ซึ่งมาจากการเผาไหม้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง 3.ปัญหาการหมักหมมของกองขยะขนาดใหญ่ และ 4.ปัญหาเงินทุนของ ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้นโยบายว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลถือว่ามีความจำเป็นและเป็นทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่สามารถก่อสร้างได้และได้รับการต่อต้านสูง ขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าชีวมวลและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต

“ปัญหาพลังงานเป็นปัญหาสำคัญ อีก 10 – 20 ปีข้างหน้าอาจมีปัญหาขาดแคลน พลังงานทดแทนทุกอย่างจึงมีบทบาท ในบรรดาพลังงานทดแทนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลม แสงอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่พึ่งพาได้มากที่สุดคือชีวมวล”

สำหรับอุปสรรคของโรงไฟฟ้าชีวมวลคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและมีแนวคิดแตกต่างกัน จึงเสนอให้มีการประชุมหารือกันใน 3 ระดับ คือ 1.ระดับคณะกรรมการทุกชุดที่ทำงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ชีวมวล 2.หน่วยงานราชการระดับ กรม กระทรวง ที่ทำงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 3.การประชุมร่วมกันขององค์กรเอกชน จากนั้นจึงนำข้อสรุปจากการประชุมทุกระดับมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 มีโรงไฟฟ้า ชีวมวลสามารถผลิตและขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพียง 88 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 1,465.68 เมกะวัตต์ คิดเป็น 4.3% ของกำลังการผลิตทั้งหมดเท่านั้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โรงไฟฟ้า ชีวมวล และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร