สธ.ลั่นสิงหาฯนี้ไร้ลูกจ้างชั่วคราว

มติชน ฉบับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศใช้ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1 แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และ 2.เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานแล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อที่พนักงานสามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคาร 3 แห่งที่เสนอสิทธิ

ประโยชน์เข้ามาให้พิจารณาคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน

“สธ.จะเร่งดำเนินการบรรจุพนักงานกระทรวงให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 มีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยหลังจากที่ปรับเป็นพนักงานกระทรวงแล้ว ก็ให้เริ่มนับอายุการทำงานเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายนปีถัดไป และให้นับรวมอายุการทำงานต่อไปอีก 3 ปี เมื่อครบ 4 ปี ก็จะจัดทำสัญญาจ้างต่อเหมือนพนักงานราชการ ดังนั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวในระบบการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป” นพ.สุพรรณกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร