สรุป1เดือนP4Pเหลวเกณฑ์มั่ว/ใช้จริงไม่ได้

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โพสต์ทูเดย์ 1 เดือน P4P ยังไม่ชัดโรงพยาบาลชุมชนใช้ไม่ได้จริง หมอชนบท ชี้ นโยบายมีปัญหา

นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจ.หนองคาย เปิดเผยว่า แม้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะประกาศให้โรงพยาบาลชุมชนเริ่มใช้ระเบียบใหม่เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P)ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลชุมชนแห่งใดเริ่มใช้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเกณฑ์การคิดคะแนนตามภาระงาน

“โรงพยาบาลชุมชนทุกจังหวัดตอบตรงกันว่ายังไม่มีใครเริ่มใช้ P4P และไม่เห็นด้วยกับระบบดังกล่าว” นพ.วัฒนา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการปรับลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ของ สธ.แล้ว แต่ยังไม่มีการคิดคะแนน P4P สมทบเข้าไป ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนของแพทย์และบุคลากรลดลงบางส่วน

นพ.วัฒนา กล่าวว่า ต้องรอคำตอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนว่าการคิดคะแนนระบบ P4P ถูกระเบียบหรือไม่หากชัดเจนก็พร้อมจะจ่ายย้อนหลัง

นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช และแกนนำชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า การที่ยังไม่มีโรงพยาบาลชุมชนแห่งใดใช้ระบบP4P ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่านโยบายนี้มีปัญหา ใช้ไม่ได้จริง

นพ.อารักษ์ กล่าวอีกว่า จากนี้ชมรมแพทย์ชนบทจะเดินสายชี้แจงข้อเสียของระบบ P4P รวมถึงการพยายามทำลายระบบสาธารณสุขของผู้บริหาร สธ. รวมถึงจะมีการจัดเวทีคู่ขนาน หาก สธ.เดินสายไปให้ชี้แจงเรื่องP4P ในพื้นที่ใด กลุ่มแพทย์ชนบทก็จะจัดเวทีเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลทั้งสองด้าน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร