ลับแลคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลนายกเล็กวังกะพี้เตรียมยื่นผลประชามติให้ผู้ว่าฯ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อุตรดิตถ์-ชาวบ้านตำบลวังกะพี้ อ.เมือง อุตรดิตถ์ ประชาคมไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลหลังเอกชนรายใหญ่เตรียมทุ่มงบสร้างในพื้นที่ 90 ไร่ นายก ทต.วังกะพี้ เตรียมยื่นผลการทำประชามติให้ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์พิจารณา

ชาวบ้านตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ต่างตื่นตัวและหวาดกลัวหลัผู้ประกอบการโรงสีข้าวรายใหญ่ของจังหวัดมอบให้บริษัทเอกชนดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอก่อสร้างโรงไฟ้าชีวมวลในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง และต.วังแดง อ.ตรอน โดยการใช้แกลบจากโรงสีข้าวเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้มีการเปิดเวทีประชาคมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอความร่วมมือติดประกาศเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหลังบริษัทดังกล่าวได้รับมอบจากบริษัท ต.ประเสริฐ ไบโอแมส จำกัด ที่มีแผนจะก่อสร้างโรงๆฟฟ้าชีวมวลต.ประเสริฐ ไบโอแมส จ.อุตรดิตถ์ ในลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมงลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ พื้นที่ 90 ไร่ โดยใช้แกลบจากโรงสีข้าวเป็นเชื้อเพลิงผลิตกนะแสไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 25 ปี มีการหยุดบำรุงรักษาปีละ 1 เดือน บำรุงใหญ่ทุก 5 ปี มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

“ผมศึกษาข้อดีข้อเสียโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ร้อยเอ็ด และ จ.สุรินทร์ พร้อมศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ประเสริฐ ไบโอแมส จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการโรงสีข้าวรายใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยู่หมู่ 8 ต.วังกะพี้ ภายหลังได้จัดเตรียมที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งจากผังตังโรงไฟฟ้าจะตั้งที่หมู่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน พื้นที่ 90 ไร่ เบื้องต้นผู้ประกอบการได้เสนอขอก่อสร้างไปยัง อบต.วังแดงแล้ว” นายอนิรุธ กล่าว

นายอนิรุธ กล่าวว่า แม้โรงไฟฟ้าจะสร้างพท้นที่ตำบลวังแดง แต่ประชาชนที่รับผลกระทบคือ หมู่6-7-8 ต.วังกะพี้ กว่า 1,500 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่คือที่นากว่า 1 หมื่นไร่ รวมไปถึงชาวตำบลวังแดง อ.ตรอน และตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร จึงจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในส่วนตำบลวังกะพี้ ซึ่งมติที่ประชุมสภาเทศบาล เวทีกำนัน ผุ้ใหญ่บ้านและประชาคมประชาชน 3 หมู่บ้าน สรุปไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงทำหนังสือเสนอนายอำเภอเมือง ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ อุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานกิจการพลังงานว่าประชาชนตำบลวังกะพี้ ไม่ต้องการและขอให้ผู้ประกอบการยกเลิกโครงการดังกล่าว

ด้านนายชัยพล เมฆไหว รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ผังโรงไฟฟ้าสร้างใจกลางชุมชน นอกจากก่อมลพิษทางอากาศแล้ว ด้านการเกษตรเกิดการแยกน้ำเพราะกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำจากแม่น้ำน่าน ที่ส่งผ่านคลองชลประทานเดียวกัน ระบบของเสียจะคุมได้ยาก ฝุ่นละอองที่จับตามใบข้าว ทำให้เกิดโรคเชื้อรา ขอให้ผู้เกี่ยวข้องต่อการอนุมัติการก่อสร้าง คิดถึงผลกระทบระยะยาว หากสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาแกลบที่เพิ่มมากขึ้นของโรงสีจากกำไรการขายไฟฟ้า ขอให้ผู้ประกอบการย้ายโครงการไปให้ไกลชุมชน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โรงไฟฟ้า ชีวมวล และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร