ห้าม’หมอ’ลาร่วมม็อบบ้านนายกฯ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นนทบุรี * ปลัด สธ.ร่อนหนังสือสั่ง สสจ.ห้ามอนุญาตหมอ พยา บาล จนท.ทางการแพทย์ลางานเดินทางเข้ากรุง 5-7 มิ.ย.ร่วมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ อ้างห่วงพาคนป่วยมาลำบาก “ปธ.แพทย์ชนบท” โวยโดนปิดปาก เตรียมยื่นศาลปกครองระงับคำสั่ง

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 29 พ.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี บุคลากรด้านการแพทย์จะเดิน ทางไปชุมนุมที่หน้าบ้านนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมน ตรี ในวันที่ 6 มิ.ย. เพื่อคัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแบบตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความ ห่วงใยต่อกรณีที่บุคลากรด้านการแพทย์จะเดินทางไปชุมนุมที่หน้าบ้านนายกฯ ในวันที่ 6 มิ.ย. โดยเฉพาะการที่จะพาผู้ป่วยไปชุมนุมด้วยนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่ง สธ.ไม่เห็นด้วยเพราะในแง่จรรยาบรรณวิชาชีพถือว่าไม่เหมาะสม อีกทั้งเป็นห่วงผู้ป่วย ห่วงภาพลักษณ์วิชาชีพแพทย์

นพ.ณรงค์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสำนักงานปลัด สธ. และได้ส่งหนังสือกำชับให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ไปสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่ หากดูแล้วมีอะไรไม่เหมาะสมให้ผู้ตรวจ ราชการ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกันป้องกัน

“หากคนไข้เดินทางมาชุมนุมแล้วเสียชีวิตจะทำให้เกิด ความเสียหาย แพทย์ที่จะมาร่วม ชุมนุมต้องมีเหตุผลในการลา ซึ่งผู้บังคับบัญชาคงพิจารณาว่าสมควรให้ลาออกนอกจังหวัดหรือไม่” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจ ราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ได้รับหนังสือคำสั่งเลข ที่ สธ.0204.07/76 ลงวันที่ 28 พ.ค.56 เรื่องไม่อนุมัติให้ข้าราช การและเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 7 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น, กาฬ สินธุ์, มหาสารคามและร้อยเอ็ด ใช้สิทธิ์ลากิจ ลาป่วย และลาพักร้อน ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.56 เพื่อเดินทางไปราชการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่หากเป็นกรณีที่จำเป็นฉุกเฉินให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป และใช้ความเคร่งครัดตามระเบียบราชการและกฎหมายอย่างถึง ที่สุด รวมทั้งยังห้ามไม่ให้ข้าราช การ สธ. สนับสนุนหรือชักนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขต 7 เดินทางไปกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวันดังกล่าว

“จากนี้ไปเราจะเข้มงวดมากขึ้นในการลาไปราชการหรือ ลากรณีต่างๆ จากเดิมเราอะลุ่ม อล่วยมาก และบางคนขอลา แล้วไม่ได้ไปราชการจริง สธ.จึง อยากให้มีความชัดเจนว่าหากลาไปราชการ จะต้องชัดเจนว่าไปราชการอะไรหรือจะไปทำอะไร แล้วก็ต้องไปราชการจริงๆ แต่ในช่วงวันที่ 5-7 มิ.ย.กระทรวงได้เลื่อนการประชุมในกรุงเทพฯ ออกไป ดังนั้นจึงไม่มีความจำ เป็นที่จะต้องลาไปราชการในช่วงนี้” นพ.อภิชัยกล่าว

ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ในส่วนการ ลาของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทนั้น เป็นดุลยพินิจของ สสจ. ขอนแก่นที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

อย่างไรก็ตาม นพ.เกรียง ศักดิ์กล่าวว่า หนังสือห้ามลาของ สธ.ไม่ได้ส่งไปทั่วประเทศ แต่ส่งให้แค่เขตสุขภาพที่ 7 เท่านั้น ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 63 และ 64 ดังนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารยื่นต่อศาลปกครอง จ.ขอนแก่น เพื่อขอให้คุ้มครองสิทธิ์ในการลาและการเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ ส ธ.ถอนคำสั่งห้ามข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางไปราชการใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่าง วันที่ 5-7 มิ.ย.56 อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวจะใช้สิทธิ์ลาพักผ่อนประ จำปีจำนวน 2 วัน.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร