ประดิษฐยันไม่ยุบกรมแค่ปรับบทบาทหน้าที่

มติชน ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ได้หารือกันในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างของ สธ. เพื่อลดบทบาทการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน และยืนยันว่าไม่มีการยุบกรมใดแน่นอน เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและควบคุมโรคเหมือนกัน ต้องปรับบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน โดยกรมควบคุมโรคดูแลป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และรายงานการเกิดโรค ส่วนกรมอนามัยส่งเสริมป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ และรับโอนงานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดูแล ขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ปัจจุบันทำหน้าที่ควบคุม แต่ในอนาคตจะต้องทำเรื่องสนับสนุน หรือคิดมาตรฐานการบริการต่างๆ ให้สำนักงานปลัด สธ.นำไปปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องออกหลักเกณฑ์ในการกำกับ ควบคุมสถานพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคลินิกต่างๆ ด้วย โดยการปรับบทบาทของแต่ละองค์กรตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ แต่เชื่อว่าในการทำงานจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร