พัฒนา”แพทย์แผนไทย” หนุนท่องเที่ยวรับเออีซี

มติชน ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ประจำปี 2556 ของ 16 จังหวัดภาคกลาง ว่า หลังเปิดประชาคมอาเซียน คาดการณ์ว่าความต้องการแพทย์แผนไทยจะมีแนวโน้มมากขึ้น สธ.ได้วางแผนรองรับไว้ 3 เรื่องหลักๆ เพื่อให้มีศักยภาพแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ 1.เพิ่มบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้เพียงพอ เบื้องต้นจะให้ประจำการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ขณะนี้ได้ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เร่งสำรวจความเหมาะสมของอัตรากำลัง ตั้งเป้าภายในปี 2558 รพ.สต.ทุกแห่ง ต้องมีบริการแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน คือ ใช้ยาสมุนไพรพื้นฐาน และบริการนวดไทย

“2.พัฒนาศักยภาพสมุนไพรหรือยาไทย เพิ่มรายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ จาก 71 เป็น 87 รายการ รวมทั้งพัฒนาสมุนไพร อาทิ ไพล บัวบก กระชายดำ กวาวเครือขาว ฯลฯ และลูกประคบ ให้เป็นสมุนไพรยอดนิยม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างจุดแข็งสินค้าและบริการการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะตลาดยาสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คาดว่าปี 2558 ไทยจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเข้าประเทศได้มหาศาล” นพ.ชลน่านกล่าว และว่า 3.พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการล่องแพ จ.กาญจนบุรี มีบริการนวดแผนไทย มีอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เบ็ดเสร็จในแพ โดยจะหารือผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว ต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน แพทย์แผนไทย ยาไทย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร