‘หมอชนบท’ กลับลำรับ P4P

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Untitled3ASTVผู้จัดการรายวัน – “สุรนันทน์” กล่อมแพทย์ชนบทยอมรับ P4P หลังเจรจา 3 ฝ่ายเห็นร่วมให้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์P4P ให้สอดคล้องกับบริบท ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบย้อนหลัง 1 เม.ย.คาดเสร็จใน 2 เดือน “หมอเกรียง” จับตา”ประดิษฐ” เสนอรายละเอียด ครม.หากหักหลังก่อม็อบล้อมบ้านนายกฯ

วานนี้ (6 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุม3 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลคือนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คือนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขและฝ่ายเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ คือ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โดยฝ่ายสธ.และเครือข่ายฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเจรจาฝ่ายละ 15 คน เพื่อหาข้อยุติปัญหานโยบายสาธารณสุข

นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับหลักการทำ P4P เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ แต่ต้องดำเนินการ 3 เรื่อง คือ1.เป็นการจ่ายแบบเพิ่มจากค่าตอบแทนปกติ2.ต้องพิจารณาจัดแบ่งพื้นที่ รพช.ใหม่ และ3.ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ทั้งหมด ซึ่งเห็นด้วยกับการที่ให้สหวิชาชีพได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยจะต้องใช้วิธีการพิจารณาโดยใช้ปัจจัยทั้งหมด ไม่ใช่วัดเฉพาะพื้นที่เหมือนเดิม

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเห็นด้วยว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างค่าตอบแทนรัฐและเอกชน จูงใจให้แพทย์อยู่ในชนบท แต่ที่ผ่านมาไม่มีการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องมีการใช้ P4P ผสมผสาน ซึ่ง P4P ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการประเมินผล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การปฏิบัติพร้อมที่จะให้มีการปรับปรุงและหวังว่าทุกฝ่ายจะคงหลักการนี้ไว้

“ที่มีการต่อต้านผมกล่าวหาว่าประดิษฐทรยศ ผมขอบอกว่าผมอาจมีรากเหง้ามาจากภาคธุรกิจ ถ้าผมทรยศก็ทรยศรากเหง้าของตัวเอง เพราะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน จากนี้คำพูดและการกระทำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผมซึ่งยินดีรับการพิสูจน์” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการชี้แจงประเด็นข้อเสนอต่างๆ มีการถกเถียงเรื่อง P4P อย่างมาก กระทั่ง นพ.ประดิษฐ และนพ.เกรียงศักดิ์ต้องออกมาหารือกันนอกโต๊ะกลม กระทั่งเวลา 14.30 น. จึงได้ข้อสรุปที่เจรจากันยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง โดยนายสุรนันทน์ กล่าวว่า ข้อสรุปเบื้องต้น นพ.ประดิษฐ จะรายงานให้ ครม.รับทราบต่อไป

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า จากการหารือทุกฝ่ายเห็นด้วยว่า P4P ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของประชาชน และมีความจำเป็นที่จะต้องตรึงบุคลากรไว้ในพื้นที่ชนบท โดยใช้มาตรการเรื่องเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคลากรแต่ละวิชาชีพ ทั้งนี้ การทำ P4P ต้องเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่และระดับหน่วยบริการ จึงต้องมีกติกากลางให้กับหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมส่วนหลักเกณฑ์รายละเอียดปลีกย่อยต้องมาหารือร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยบริการ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งมีตัวแทนจากทุกวิชาชีพเข้ามาร่วมทำงานทำหน้าที่ 2 เรื่องหลัก คือ 1.ปรับปรุงกฎระเบียบ ในข้อที่ยังเห็นไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ และ2.คิดมาตรการเยียวยาให้กับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการทำ P4P หรือ ไม่ได้ทำP4P เพราะมีสาเหตุจากความไม่พร้อมจากการที่ส่วนกลางไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนได้ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.ที่ระบุให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ แต่จะไม่ครอบคลุมบุคลากรที่ต่อต้านการทำ P4P ทั้งนี้ การเยียวยาจะย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-1 ต.ค. โดยเป็นลักษณะของการชดเชยส่วนต่างค่าตอบแทนเมื่อเทียบระหว่างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเดิมกับการจ่ายแบบ P4P คาดว่าคณะทำงานจะใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือนโดยตนจะนำรายละเอียดของการหารือร่วมกันรายงานต่อ ครม.ในการประชุม ครม.สัญจรที่จะถึงนี้ สำหรับกลุ่มแพทย์ชนบทเข้าใจตรงกันว่า คัดค้านเพราะความไม่พร้อมของหน่วยบริการ ไม่ใช่การต่อต้าน

“ระหว่างที่คณะทำงานชุดนี้ทำงานสถานพยาบาลใดพร้อมทำ P4P ก็เดินหน้าไปตามปกติ หากไม่พร้อมก็ส่งรายละเอียดมายังกระทรวงฯว่าไม่พร้อมเพราะอะไรกระทรวงฯจะได้เข้าไปช่วยเหลือ หลังจากนั้นเมื่อคณะทำงานกำหนดกฎระเบียบเสร็จเชื่อว่าวันที่ 1 ต.ค.จะมีการทำ P4P ในทุกสถานพยาบาลในสังกัด จะไม่มีข้อข้องใจว่าไม่พร้อมหรือหลักเกณฑ์ไม่เหมาะสมอีกเพราะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละสถานพยาบาล” รมว.สาธารณสุข กล่าว

นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ภาพรวมพอใจกับการหารือ ถือเป็นชัยชนะของคนไทยไม่ใช่แค่กลุ่มแพทย์ชนบท เพราะถือว่าทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากระบบประกันสุขภาพที่ดี มีแพทย์ทำงานในชนบท แต่หลังจากนี้จะขอรอดูรายละเอียดที่ รมว.สาธารณสุขจะเสนอต่อ ครม.อีกที หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็จะมีการชุมนุม แต่หากรัฐบาลจริงใจทำตามข้อเรียกร้องทุกด้านก็จะไม่มีการเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร