ภัยขยะพิษล้นเมืองหวั่นปนเปื้อนแหล่งน้ำแนะแยกทิ้ง-ลดใช้เคมี

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สธ.ห่วงหน้าฝนขยะพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำ หลังพบข้อมูลน่าวิตกอีก 3 ปี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่วมเมือง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนประชาชนมีโอกาสได้รับสารพิษจากขยะอันตรายที่ไหลลงสู่แหล่งธรรมชาติมากขึ้น สังเกตได้จากข้อมูลเมื่อปี 2547 พบว่ามีขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นในประเทศไทยปีละ 4 แสนตัน และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยช่วงปลายปี 2554 ยังมีขยะอันตรายจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มนภาคกลางตอนล่างอีก 18,000 ตัน ซึ่งล้วนยังไม่มีระบบการจัดการที่ดี ยังคงเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายไม่ได้ร่วมมือกันลดการใช้และทำลายอย่างถูกวิธี

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า การลดอันตรายจากสารพิษที่ประชาชนทำได้ คือ ลดการใช้สารเคมีและการคัดแยกขยะครัวเรือนออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดจำนวนสารอันตรายไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงมอบหมายให้กรมควบคุมโรคสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับขยะอันตรายให้ประชาชนได้ราบอย่างต่อเนื่อง

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขยะอันตรายจากชุมชนที่พบบ่อย ได้แก่ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน ขยะอันตรายเหล่านี้หาดเข้าส฿ร่างกายอาจถึงตายได้

นพ.พระเทพ กล่าวว่า ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้วารเคมีภายในบ้าน เช่น ยาฆ่าแมลงหรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ควรหันไปใช้สารทดแทนจากธรรมชาติและไม่ควรเทสารเคมีที่ใช้ลงในท่อน้ำทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะ หรือ บนพื้นดิน

ขากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ มีการคาดการณ์ว่า ช่วงปี พ.ศ.2555-2559 หากไม่มีการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้อง จะมีซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ดังนี้ โทรทัศน์ 12 ล้านเครื่อง กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ 4 ล้านเครื่อว อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา 17 ล้านเครื่อง เครื่องพิมพ์/โทรสาร 7 ล้านเครื่อง โทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์บ้าน 48 ล้านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 11 ล้านเครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 ล้านเครื่อง ตู้เย็น 4 ล้านเครื่อง ซึ่งหลายหน่วยงานกำลังร่วมกันกำจัดขยะอันตรายเหล่านี้อย่างถูกวิธี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อุตสาหกรรมขยะของเสีย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร