ชงครม.ห้ามนำเข้า’แร่ใยหิน’หวั่นผู้ประกอบการเร่งระบายสินค้า

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามการใช้แร่ใยหินว่า ล่าสุดทางเครือข่ายฯ ได้ทวงถามผลสรุปเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยและแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน โดยในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะดำเนินการติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการบังคับใช้มติครม.ปี 2554 ที่มีผลให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน

ทั้งนี้ ล่าสุดทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเป็นหนังสือ โดยระบุว่าเตรียมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากครม.มีมติห้ามการนำเข้า อาจมีการเร่งระบายสินค้าโดยผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าว ทางเครือข่ายฯได้ดำเนินการเตรียมแผนเน้นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จะปลอดแร่ใยหิน 100% หลังจากที่ภาคเอกชนหลายรายเดินหน้าดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพของคนไทยที่ต้องเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากแร่ใยหินเนื่องจากในอนาคตจะมีหลายๆ โครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหินเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร