กาฬสินธุ์คุมเข้มร้านขายสารเคมีก่อมะเร็ง

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งคุมเข้มร้านจำหน่ายยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า หลังพบผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอัตราการตายพุ่งเป็นอันดับ 3 สาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีที่มีสารก่อมะเร็ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี นำร่องจังหวัดปลอดสารเคมี มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข Kalasin Happiness Model

กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข Kalasin Happiness Model โดยวันนี้ มีการเชิญหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ประกอบการที่จำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มาทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการลดและงดจำหน่ายสารเคมีที่ก่อมะเร็งให้แก่เกษตรกร หลังพบว่ามีประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้สารเคมี โดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้าชนิดร้ายแรง

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การรณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานศพ 2.ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร มุ่งสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 3.ยกระดับมาตรฐานสุขศาลา และ 4.สร้างชุมชนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นชุมชนสีเขียว โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และจะขยายผลในปี 2556 ให้คลอบคลุมพื้นที่ 135 ตำบล 1,620 หมู่บ้าน เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข Kalasin Happiness Model

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า จากการสุ่มตรวจร่างกายของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีสารเคมีปะปนในเลือดและเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสูงถึงร้อยละ 90 และจากข้อมูลพบว่า ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และที่สำคัญป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 3 สาเหตุเกิดจากบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง และใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช ทำให้สารพิษซึมเข้าสู่ร่างกาย จนสุดท้ายต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิต อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการรักษา

ดังนั้น ในวันนี้จึงได้เชิญนายอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการลดและงดจำหน่ายสารเคมีอันตรายที่มีสารก่อมะเร็งให้กับเกษตร โดยเฉพาะยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าที่มีสารพาราคอด อยู่ในจำพวกยาอันตราย ออกฤทธิ์รุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โดยครั้งนี้เป็นการขอความร่วมมือก่อน แต่หากต่อไปร้านค้าใดที่ยังฝ่าฝืน และลักลอบจำหน่ายสารเคมี สารต้องห้าม และสารอันตรายที่ก่อมะเร็งอยู่อีก จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที เพื่อที่จะควบคุมแหล่งจำหน่ายสารเคมี ลดความเสี่ยง และจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องปลอดสารเคมี มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข Kalasin Happiness Model ต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยาฆ่าแมลง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร