‘กาฬสินธุ์’คุมเข้มสารปนเปื้อน พบเกษตรกรเป็นมะเร็ง

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กาฬสินธุ์ – นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการ ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข โดยเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่จำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตรในจังหวัด ได้มาทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือในการลดและงดจำหน่ายสารเคมีที่ก่อมะเร็งให้แก่เกษตรกร หลังพบเกษตรกรป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น

นายสุวิทย์กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งเป็นโครงการ บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการสุ่มตรวจร่างกายของเกษตรกรในจังหวัด พบว่ามีสารเคมีปะปนในเลือด และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งถึงร้อยละ 90 และจากข้อมูลพบว่าประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากเป็นอันดับ 3 สาเหตุเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง และใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช ทำให้สารพิษซึมเข้าสู่ร่างกาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการรักษา บางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว

“ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ที่มีสารพาราคอด อยู่ในจำพวกยาอันตราย ออกฤทธิ์รุนแรง เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคมะเร็ง จึงขอความร่วมมือจากร้านค้าต่างๆ ก่อนในตอนนี้ แต่ต่อไปหากร้านค้าใดฝ่าฝืน ลักลอบจำหน่ายสารเคมี สารต้องห้าม และสารอันตรายที่ก่อมะเร็งอีก จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อให้จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องปลอดสารเคมี มุ่งสู่เมืองแห่งความสุขต่อไป” นายสุวิทย์กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยาฆ่าแมลง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร