คอลัมน์ เกาะกระแส: บีบรัฐยกเลิกใช้แร่ใยหิน

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ผู้แทนสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน เพื่อดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 54 ที่มอบให้กระทรวงสาธารณสุขทำการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมีการประชุมไปแล้ว 4 ครั้งเพื่อหาข้อสรุป ทางสมาคมวิชาชีพทั้ง 3 แห่งจึงได้หารือร่วมกัน และตกลงว่าจะมีแสดงจุดยืนต่อสาธารณชนโดยยึดตามหลักฐานข้อมูล วิชาการเพื่อยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ และแร่ใยหินทุกประเภทเป็นตัวก่อมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและขอให้ทางคณะกรรมการ เร่งสรุปผล ที่เป็นการปกป้องประชาชน พร้อมเสนอแนะไปยังรัฐบาล เร่งดำเนินการ 5 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาแร่ใยหิน ที่จะส่งผลต่อสุขภาพประชาชน คือ 1.ยกเลิกใช้แร่ใยหินทุกชนิด ห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ทันที และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน 2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารทดแทนที่ปลอดภัยกว่าแร่ใยหิน 3. ใช้มาตรการป้องกันการได้รับสัมผัสแร่ใยหินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4.ปรับปรุงการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกการรักษาการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ เพื่อเฝ้าระวังต่อไป และ 5.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร