วัสดุก่อสร้างยื้อได้อีก5ปี รัฐดีใจต่อเวลายกเลิกใยหินไครโซไทล์

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ภายใน 2-5 ปี ให้เวลากระเบื้องมุงหลังคา-ผ้าเบรก-คลัตช์ยกเลิกใช้ใน 5 ปี เตรียมใช้ พ.ร.บ.โรงงานประกาศห้ามใช้แร่ใยหินในการผลิตแทนการห้ามนำเข้าตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย

นายณัฐล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รมว.อุตสาหกรรมได้พิจารณาแผนการยกเลิกใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ของ กรอ.แล้ว และลงนามส่งเรื่องไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้ สลค.จะสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จัดวาระเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะกำหนดแนวทางยกเลิกใช้แร่ใยหินนี้ใช้กับสินค้า 5 รายการ

นายณัฐพล กล่าวว่า แผนดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการเลิกใช้แร่ใยหิน 2 กลุ่ม คือ 1.กระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยางปูพื้นกำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนหรือใช้วัสดุอื่นๆ ทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ ซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะเตรียมออกกฎหมายบังคับให้ยกเลิกใช้ในช่วงเตรียมตัว 2 ปี และ 2.กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรกและคลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 5 ปี เนื่องจากยังขาดผลการศึกษาที่ชัดเจน เกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใยหิน ที่มีผลต่อสุขภาพและมาตรการป้องกัน รวมทั้งยกเลิกใช้แร่ใยหินในสินค้าดังกล่าว มีผลกระทบวงกว้างต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจและสังคม

โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าขณะนี้มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใยหินต่อสุขภาพ จึงควรลดและเลิกใช้แร่ใยหิน แต่การยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบต้องใช้เวลา และพิจารณาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและข้อกฎหมายด้วย

“หาก ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว กรอ.จะต้องออกกฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางในการห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ โดยกรอ.จะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน ในการกำหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิตในโรงงาน ซึ่งสามารถห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตในโรงงานได้”

นายณัฐพล กล่าวว่า ทั้งนี้ มีหลายฝ่ายมีแนวคิดให้ กรอ.เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่จะห้ามไม่ให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครอง โดยปัจจุบันแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไวัในครองครองต้องรับใบอนุญาต ซึ่ง กรอ.เห็นว่าควรห้ามใช้แร่ใยหินตาม พ.ร.บ.โรงงานมากกว่าการกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพราะยังมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ จึงห้ามนำเข้าไม่ได้ เช่น ฉนวนกันความร้อน ชุดป้องกันความร้อนพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง

“ที่ผ่านมา กรอ.สนับสนุนให้ยกเลิกใช้แร่ใยหิน แต่การยกเลิกต้องมีแผนการที่ชัดเจนเพื่อนให้ปฏิบัติได้และต้องมีเวลาปรับตัว ซึ่งที่ผ่านมาการยกเลิกมีความล่าช้า เพราะผู้ประกอบการกังวลความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์แต่หลังจากนี้ผู้ประกอบการควรปรับตัว รวมทั้งเห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบผลกระทบจากแร่ใยหิน เพื่อให้ตลาดเป็นผู้กำหนดความต้องการสินค้า ซึ่งกรอ.จะวางแผนที่จะรณรงค์ เหมือนการรณรงค์ให้ประชาชนยอมรับแก๊สโซฮอล์”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร