ก.อุตฯเตรียมชงครม.ห้ามนำเข้าแร่ใยหิน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามการใช้แร่ใยหินว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ทวงถามผลสรุปเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยและแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ปี 2554 ที่มีผลให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน

นางสมบุญ เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือชี้แจงว่า เตรียมที่จะนำเสนอต่อ ครม.ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหาก ครม.มีมติห้ามการนำเข้า อาจมีการ เร่งระบายสินค้าโดยผู้ประกอบการ เรื่องนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้เตรียมแผนเน้นการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ให้เป็นการ จัดซื้อจัดจ้างที่ปลอดแร่ใยหิน 100% ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และสุขภาพของคนไทย ที่ต้องเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากแร่ใยหิน โดยภาครัฐควรเป็นแบบอย่างให้เอกชนปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร