กรมอนามัยเตรียมให้เกรดขนมตามประโยชน์

Untitled3บ้านเมือง ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พบอาหารและขนมหน้าโรงเรียนขาดมาตรฐานความปลอดภัย โดยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบ พร้อมสุ่มตรวจสินค้าต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหรือไม่ หากพบกระทำผิดเตรียมดำเนินคดีเข้มงวด ว่า ส่วนของ สธ.มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดูแล แต่การส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือจับกุมทั่วประเทศเลยคงไม่ได้ เพราะไม่มีบุคลากรที่มากเพียงพอ ที่ผ่านมาจึงใช้วิธีอบรมเด็กนักเรียนและครู เป็น อย.น้อย ให้เกิดความตระหนักว่าอาหารชนิดใดควรรับประทาน ชนิดใดไม่ควรรับประทาน เรียกว่า อย.น้อย มีหน้าที่ดูว่าขนมชนิดไหนควรรับประทานโดยดูฉลากโภชนาการ และคอยแนะนำเด็กนักเรียนด้วยกัน เป็นต้น

นายสง่า ดามาพงษ ที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า นอกจากออกมาตรการควบคุมร้านค้าหน้าโรงเรียนแล้ว ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียนตระหนักถึงอาหาร อาหารว่างที่ดีมีประโยชน์ด้วย ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัย ได้ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการโภชนาการสมวัย โดยเก็บรวบรวมอาหารว่างหน้าโรงเรียนมาตลอด 3 ปี และทำการแบ่งเกรดอาหารว่างเป็น เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งมีคะแนนตามค่าโภชนาการว่า พลังงาน ไขมัน น้ำตาลควรได้รับปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับว่าเด็กบางคนอาจไม่ค่อยใส่ใจในการอ่านฉลาก ดังนั้น ครูอาจารย์ ผู้ปกครองต้องช่วยกันให้พวกเขาหันมาอ่านฉลากก่อนซื้อ หรือก่อนรับประทาน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร