จี้แบน”แร่ใยหิน”100% เครือข่ายผู้ป่วยฯเฝ้าจับตาชวนภาครัฐ-เอกชนร่วมมือ

Untitled2แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความคืบหน้ากรณีการผลักดันให้มีการยกเลิกการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ แร่ใยหิน(แอสเบสตอส) หลังจากมีผลการวิจัยพิสูจน์ออกมาค่อนข้างแน่ชัดว่า เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในมนุษย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเป็นหนังสือ ระบุว่า ได้เตรียมที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะติดตามความคืบหน้า ในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายฯ มีความเป็นห่วงว่า หาก ครม.มีมติห้ามการนำเข้า อาจมีการเร่งระบายสินค้าโดย ผู้ประกอบการ ทางเครือข่ายฯ จึงได้เตรียมที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จะปลอดแร่ใยหิน 100% หลังภาคเอกชนหลายรายเดินหน้าดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ รับผิดชอบต่อสังคม และสุขภาพของคนไทย ที่ต้องเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากแร่ใยหิน

ทางด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากแร่ใยหิน 100% หลังจากมีการพิสูจน์ทราบว่า เป็นสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ว่า ในส่วนของ บมจ.บางจากได้เริ่มต้นทำเรื่องนี้มาแล้วนับ 10 ปี โดย ที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เป็นไปตามแนวนโยบายที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

นายเกียรติชายกล่าวต่อไปว่า ในธุรกิจของบางจาก ที่จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง จะไม่มีวัสดุส่วนประกอบจากสารแอทเบสตอส โดยบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมสร้างสังคม สีเขียว ทั่วทั้งองค์กรและขยายเป็น เครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรภายนอก รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีน ทั้งนี้ จากผลวิจัยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า แร่ใยหินเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยส่วนใหญ่ในธุรกิจปิโตรเลียม จะใช้ในเรื่องของส่วนประกอบวัสดุที่เป็นชนวนต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งในอาคารสำนักงานหรือแม้แต่ส่วนประกอบของการสร้าง โรงกลั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ขณะที่ แหล่งข่าวจาก บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภาคเอกชนรายใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทใส่ใจและคำนึงถึงสุขภาพ ของประชาชน จึงเริ่มปรับกระบวนการผลิต ที่ปราศจากแร่ใยหินมาแล้วนับ ตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้แบรนด์สินค้า ตราช้าง ที่เป็นอีกหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆ ในประเทศไทยที่ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในสินค้าประเภทหลังคา ฝ้าผนัง ไม้สังเคราะห์ทั้งหมด โดยใช้เส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการผลิตทดแทนแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร