ชงครม.เลิกนำเข้า’แร่ใยหิน’

มติชน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแผนและกรอบเวลายกเลิกการนำเข้าผลิตและจำหน่ายแร่ใยหิน และหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบนั้น พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่ปรึกษาจัดทำร่างแผน เตรียมยกเลิกการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ผ้าเบรกและคลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อสรุปเสนอเป็นแผนขอความเห็นชอบจาก ครม.ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ ให้ประเทศไทยยกเลิก 5 ผลิตภัณฑ์นี้ภายใน 5 ปี

นพ.อำพลกล่าวว่า จากผลการศึกษาชี้ชัดว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และองค์กรวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ ที่ระบุว่าแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกกว่า 90,000 ราย/ปี และมีมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ที่ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไปแล้ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร