คอลัมน์ ทันสถานการณ์: เพิ่มอำนาจสอบโฆษณาปุ๋ยเกินจริง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันการโฆษณาขายวัสดุทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลังพบว่ามีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะในวิทยุชุมชนต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่อนุญาตให้นำเข้าสารเคมีเกษตรและตรวจสอบคุณสมบัติของสารประกอบในปุ๋ยหรือสารเคมีเกษตร แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีอำนาจจับกุมหรือสั่งระงับกรณีการโฆษณาเกินจริงได้ ต้องอาศัยอำนาจของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงให้กรมวิชาการไปดูถึงแนวทางแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยาฆ่าแมลง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร