ร้องสธ.แก้ระเบียบช่วยลูกจ้างชั่วคราว

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มี นโยบายช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว 24 วิชาชีพสายสนับสนุน ประมาณ 180,000 คน อาทิ แม่บ้าน คนเข็นเตียง พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดย ให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งรัฐมนตรี สธ.ได้ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นั้น ทางภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย ไม่ได้คัดค้านกับนโยบายดังกล่าว แต่มีปัญหาในเรื่องความไม่เป็นธรรมบางกรณี ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางภาคีจึงได้เดินทางเข้าพบ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรี สธ. เพื่อเรียกร้องและขอความเป็นธรรม เนื่องจากระเบียบนี้ส่งผลดีต่อลูกจ้างชั่วคราวที่เข้าใหม่และมีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 ปี แต่สำหรับลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จนถึง 30 ปี หรือมากกว่านั้น กลับถูกตัดเงินค่าประสบการณ์ ที่สำคัญเงินเดือนที่พึงได้ก็ถูกตัดน้อยลง ซึ่งไม่เป็นธรรม

นางกนกพรกล่าวว่า ปัจจุบันลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนี้ได้รับเงินประมาณ 9,500 บาท มีค่าประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี 20 ปี 30 ปี แต่ระเบียบใหม่กลับให้อัตราเงินเดือนเพียง 7,590 บาท ที่สำคัญยังไปตัดอายุงานเดิมไม่เกิน 10 ปี ทั้งๆ ที่บางคนทำงานมา 20-30 ปี ดังนั้น ขอให้อย่าตัดอายุงานให้เหลือแค่ 10 ปีในการเพิ่มค่าประสบการณ์ ควรนับอายุงานเดิมนำมาคิดค่าประสบการณ์ บวกเงินเดือนในปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ทั้งนี้ หากระเบียบแก้ไขไม่ได้แล้ว ก็ขอให้รัฐมนตรี สธ.ดำเนินการหาวิธีเยียวยาลูกจ้างกลุ่มนี้ด้วย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรี สธ. กล่าวว่า หากคำนวณกลุ่มที่ทำงานมีประสบการณ์มา 20-30 ปี น่าจะมีอยู่ประมาณ 2% หรือประมาณ 3,000 คนได้ แต่ตัวเลข ยังไม่ชัด จึงมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาตัวเลข เพื่อจะได้เยียวยาคนกลุ่มนี้ต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร