กรุงเทพเร่งปรับปรุงเส้นทางเอาใจคนใช้จักรยานในเมือง

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เร่งปรับปรุงเส้นทาง-เปลี่ยนตะแกรงฝาท่อ เดินหน้าส่งเสริมใช้จักรยานในเมือง พร้อมหาแนวทางคุ้มครองผู้ขับขี่

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพ มหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการเรารักกรุงเทพฯ เรารักจักรยาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ 6 นโยบาย ซึ่งในนโยบายที่ 2 มหานครแห่งความสุข ได้ส่งเสริมการใช้จักรยานในเมืองอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานครได้จัดทำเส้นทางจักรยานจำนวน 31 เส้นทาง และสำรวจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นจำนวน 39 เส้นทาง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านกายภาพและรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกเส้นทางจักรยานที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ในระยะเร่งด่วนจำนวน 10 เส้นทาง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นทางเลือกและมีความปลอดภัย ประกอบด้วย เส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรสำหรับประชาชนทั่วไป เส้นทางเพื่อการออกกำลังกายสำหรับใช้ความเร็วได้ และเส้นทางจักรยานเพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหารยังให้ความสำคัญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้ขับขี่จักรยานกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมการจัดประชุมร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อหาแนวทางการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย

ด้านนายอดิศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม.กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำได้เร่งรัดปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่รถจักรยาน ทั้งในถนนที่กำหนดเป็นเส้นทางจักรยาน 7 สายทาง และถนนที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นเส้นทางจักรยาน 50 สายทาง โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินแก้ไขฝาท่อที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่จักรยานแบบชั่วคราว จำนวน 965 จุด ด้วยการนำแผ่นเหล็กไปเชื่อมตามแนวขวางเพื่อให้รถจักรยานสามารถผ่าน ไปได้

ส่วนกรณีที่สำนักการระบายน้ำมีฝาสำรองที่มีซี่ตะแกรงตามแนวขวางก็จะนำไปปิดเปลี่ยนทดแทนเป็นการถาวรจำนวน 238 จุด ในส่วนของการแก้ไขให้เป็นแบบถาวรทั้งหมดขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้จ้างเหมาจัดทำฝาท่อที่มีซี่ตะแกรงตามแนวขวางอีกจำนวน 600 แผ่น ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ปิด-เปลี่ยนได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคม และส่วนที่เหลือสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังทำรูปแบบ ฝาบ่อพักให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแบบช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก (แบบรังผึ้ง) ต่อไปด้วย และอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งกทม.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเตรียมงานรณรงค์ Bangkok Car Free Day

เนื่องด้วยวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน World Car Free Day กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2552 สำหรับในปี 2556 นี้ คณะกรรมการเรารักกรุงเทพฯ เรารักจักรยาน และคณะอนุกรรมการด้านกายภาพและการส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงาน Bangkok Car Free Day 2013

โดยกำหนดพื้นที่ 2 แห่งนำร่อง ได้แก่ พื้นที่ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจาก หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน มาร่วมจัดกิจกรรม มีการประชุม หารือกันอย่างใกล้ชิด โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้เกิดการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างจริงจัง และหันมาใช้ทางเลือกอื่นในการเดินทางกันมากขึ้น เช่น ขนส่งสาธารณะ และจักรยาน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและช่วยลดมลพิษให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร