สช.เตรียมเสนอครม.ทางออกทั้งระบบ “ขยะพิษหนองแหน” หลังผลวิจัยระบุชัดพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษ

เสียงพลเมือง เพื่อแผ่นดินถิ่นเกิด วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สช. เตรียมเสนอรัฐบาล ทางออกกรณี “ขยะพิษหนองแหน” ทั้งระบบ หลังงานวิจัยยันพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษหลายชนิดชัดเจน เผยมีทั้งมาตรการบำบัดและฟื้นฟู ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษ

 Untitled6น.ส. สมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยรายละเอียดข้อเสนอว่าจะรวมถึงมาตรการแก้ปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย สำหรับพื้นที่หนองแหน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตการลักลอบทิ้งขยะสารพิษจากอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของขยะดังกล่าวเป็นวงกว้าง จนล่าสุดนำไปสู่การลอบยิงผู่นำชุมชนที่ต่อต้านการดำเนินการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

 “จะมีการเสนอกรอบการฟื้นฟูและบำบัดพื้นที่หนองแหนในระยะยาวอย่างเป็นระบบ ส่วนในระดับนโยบายต้องมีการเสนอเรื่องการจัดการกากของเสียอันตรายทั้งประเทศ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้ อีกทั้งต้องมีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหา นอกจากนี้จะมีการผลักดันให้มีการประกาศพื้นที่หนองแหนเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อให้มีเครื่องมือในการจัดการกับมลพิษอย่างจริงจัง”

 “มาตรการเร่งด่วน คือ มาตรการในการบำบัด ที่คงไม่สามารถรอกระบวนการฟ้องร้องได้ เพราะชาวบ้านยังอยู่กับความเสี่ยงของสารพิษ เราจำเป็นต้องขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ถ้ามีกระบวนการฟ้องร้องผู้ก่อมลพิษได้ก็เป็นเรื่องดี แต่ทำอย่างไรจะทำให้ชาวบ้านลดความเสี่ยงได้ แม้จะไม่ปลอดภัยทั้งหมด”

 “จะมีการจัดทำรายงานและข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป” สมพรกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (5 ส.ค.2556) ในเวทีระดมความเห็นกรณีขยะพิษหนองแหน ซึ่งจัดขึ้นโดย สช. เพื่อนำข้อมูลและความเห็นไปประกอบการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและครม. ตาม่ที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเร็ว ๆ นี้

 ในเวทีสัมมนา “แนวทางและมาตรการบำบัด ฟื้นฟูการปนเปื้อนสารพิษ ในพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 210 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยซึ่งดำเนินการภายใต้การประสานงานของ สช. ร่วมกัน 4 ภาคส่วนคือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งระบุข้อเท็จจริงประการสำคัญประการหนึ่งคือ พื้นที่หนองแหนมีการปนเปื้อนสารพิษจริง โดยเป็นการปนเปื้อนสารพิษหลายชนิด

 “นอกจากพื้นที่หนองแหนจะมีการปนเปื้อนของสารฟีนอลและอนุพันธ์ในระดับสูงแล้ว ยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์หลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มตัวทำละลาย กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสายยาว และกลุ่มสารที่ใช้ในการผลิตในพอลิเมอร์ โดยพบสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มเติมจากฟีนอลหลายชนิด อาทิ Styrene, Bis-phenol A และ Phthalate” รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร หนึ่งในทีมวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวระหว่างการนำเสนอผลการวิจัยว่าด้วยการปนเปื้อน

 ทางด้านนายมนัส สวัสดี ชาวบ้านหมู่.8 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หลังจากทราบผลวิจัยว่าพื้นที่ตำบลหนองแหนเต็มไปด้วยสารพิษก็รู้สึกกังวล แต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่า คือ การจัดการกับปัญหา เพราะชาวบ้านต้องการกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิม จึงต้องการให้มีการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ตำบลหนองแหนให้ชาวบ้านสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

ที่มา : http://www.ppvoice.org

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อุตสาหกรรมขยะของเสีย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร