พนง.มหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ30บ.

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังเข้าหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการขอตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย เหมือนกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานท้องถิ่นว่า เบื้องต้นจะตั้งคณะอนุกรรมการย่อย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยขณะนี้เหลือเพียงรอเข้าพบ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หากเห็นด้วยน่าจะไม่มีปัญหา จากนั้นศูนย์ประสาน งานฯ จะขอเข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันใช้สิทธิรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โอนมาอยู่ในการดูแลของ สปสช.แทน

“ที่ออกมาเรียกร้อง เพราะต้องการความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่เทียบเท่าอาจารย์ ข้าราชการคนอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในช่วงปี 2540-2542 เมื่อกลับมาใช้ทุนการศึกษาทุกคนจะได้รับราชการ แต่เมื่อมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2542 ที่ยกเลิกการบรรจุข้าราชการใหม่ทำให้ถูกผลักไปอยู่ในสิทธิประกันสังคม มีประมาณกว่า 3 หมื่นคน สิทธิรักษาพยาบาลไม่เท่ากับข้าราชการ เมื่อเทียบกับ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิประโยชน์ ดีกว่ายกตัวอย่าง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือการใช้หัตถการทางการแพทย์ต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตามสิทธิ แต่ข้าราชการกับ 30 บาทไม่มี ที่สำคัญสิทธิข้าราชการและ 30 บาท ยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้หลังเกษียณอีก แต่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง” รศ.ดร.วีรชัย กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร