คสช.ชง ครม.ใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติ

ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คสช.เสนอ ครม.เดินหน้าการเดินและการใช้จักรยานเป็นวาระแห่งชาติและท้องถิ่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เพิ่มเส้นทางและจุดจอดจักรยานในสถานที่ราชการทั่วประเทศ หนุนมหาวิทยาลัย และ อปท.ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ต้นแบบ

 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ว่า แนวทางการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคนเดินเท้า โดยควรเร่งปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางระยะสั้น 1-5 กิโลเมตร ด้วยการใช้จักรยานและการเดินมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคมะเร็งอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดการใช้พลังงาน

 นายพงศ์เทพ กล่าวอีกว่า กรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนมติส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยเน้นสร้างรูปธรรมความสำเร็จที่จับต้องได้ ควรริเริ่มนำร่องในมหาวิทยาลัย 120 แห่งทั่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่ เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเดินและการขี่จักรยาน ทั้งนี้ เห็นว่าเรื่องความปลอดภัยของคนเดินและใช้จักรยาน เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

 ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คสช.ในครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยต้องกำหนดวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งแต่ละมาตรการใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ขณะนี้ได้มีหลายหน่วยงานตื่นตัวและรณรงค์เรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างมาก อาทิ โครงการ ปัน ปั่น ของทางกรุงเทพมหานคร เริ่มมีสถานีจอดจักรยานให้ประชาชนสามารถยืมและคืนได้ในย่านชุมชนที่หนาแน่น

 นอกจากนี้ คสช.ยังมีมติยืนยันหลักการให้สังคมไทยปลอดการใช้แร่ใยหินโดยเร็วที่สุด โดย เห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่เสนอไปยังสำนักงานเลขาฯคณะรัฐมนตรี ให้ ครม.พิจารณาทบทวนแผนและกรอบระยะเวลาในการยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาลอนใหญ่และลอนคู่ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอกรอบระยะเวลา 5 ปี เป็น 2 ปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุดิบอื่นและผลิตภัณฑ์อื่นใช้ทดแทนแล้ว และมีบริษัทผู้ผลิต หลายรายที่ปรับเปลี่ยนมาผลิตกระเบื้องมุงหลังคาไร้แร่ใยหินได้แล้ว ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขภาพคนงานและผู้บริโภค รวมทั้งเตรียมเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศด้วย

ที่มา : http://manager.co.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร