ปั้นไทยฮับการศึกษาสุขภาพ ระดมสมองปรับหลักสูตรเหมาะสม เล็งนำร่องอบรมระยะสั้นขนส่งผู้ป่วย

Untitled2

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โพสต์ทูเดย์ สธ.วาดแผนปั้นไทยฮับการศึกษาด้านสุขภาพ ผนึกสภาวิชาชีพสถาบันการศึกษา ผุดหลักสูตรเหมาะสม

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่ากรมอยู่ระหว่างการหารือกับสภาวิชาชีพและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรใหม่ๆ ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านสุขภาพของอาเซียน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ เนื่องจากมีการผูกโยงกับหลายหน่วยงาน เบื้องต้นในปีงบประมาณ 2557 ที่จะเริ่มในเดือน ต.ค.นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ไทยถนัดก่อน เช่น หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขณะเดียวกัน กรมให้ความสำคัญกับสถานบริการสุขภาพของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย ในปีงบประมาณนี้จึงจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสถานบริการสุขภาพไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายภาคเหนือก่อน เนื่องจากเป็นภาคที่มีพื้นที่ติดชายแดนค่อนข้างมาก ในปีงบประมาณต่อๆ ไป จึงค่อยพัฒนาเครือข่ายภาคอื่นๆ

ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ จะมีการจัดสัมมนาภายใต้โครงการดังกล่าวที่ จ.สุรินทร์ โดยได้เชิญโรงพยาบาลแถบชายแดนสุรินทร์มาร่วมเตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆเช่นการเตรียมระบบรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายบุคลากรและแรงงาน

ขณะที่การเตรียมพร้อมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเช่น กลุ่มสปา กลุ่มนวดแผนต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นเพิ่มเติมเช่น กฎหมายระหว่างประเทศทักษะภาษาของบุคลากร นอกจากนี้ อาจต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล ให้พร้อมรองรับประชาคมอาเซียนด้วย

นายธเรศ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) สาขาบริการสุขภาพเพิ่มเติมอีก 7 สาขา และ2 ศาสตร์นั้น เช่น สาขารังสีเทคนิค สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ สาขาการแพทย์แผนจีน ขณะนี้ไทยมีความพร้อมและได้เตรียมการไปบ้างแล้ว แต่ต้องรอความชัดเจนจากทางประเทศต่างๆ ในอาเซียนอีกครั้ง ว่าจะสามารถร่วมกันจัดทำเอ็มอาร์เอกลุ่มสาขาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นได้เมื่อใด

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร