แฉชุดตรวจสุขภาพแพงเวอร์ราคาจริง300แต่เอกชนโก่งถึง2พัน ชงสธ.บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โพสต์ทูเดย์งานวิจัยชำแหละชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงเกินจริง แถมยังตรวจในเรื่องที่ไม่จำเป็น

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เปิดเผยว่า ราคาชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 380-400 บาทต่อคน ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งกลับมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงถึง 2,000-1 หมื่นบาทโดยไม่มีงานวิจัยรองรับ ทำให้เกิดผลเสีย เช่น การตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุยังน้อย ทั้งที่เป็นมะเร็งที่ไม่อันตราย

นพ.ยศ กล่าวว่า โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในราคา380-400 บาท ได้แก่ 1.ตรวจเอชไอวี ตั้งแต่อายุ 13-50 ปี 2.ตรวจโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ใช้วิธีตรวจไวรัสตับอักเสบบีและให้วัคซีนในผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน อายุ 31-40 ปี 3.ตรวจโลหิตจาง ให้ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเด็กอายุ 9-12 เดือน 4.ภาวะทุพโภชนาการ ให้วัดดัชนีมวลกายเมื่ออายุ15 ปีขึ้นไป 5.โรคเบาหวาน เจาะระดับน้ำตาลในเลือดเมื่ออายุ30 ปีขึ้นไป

6.โรคหัวใจขาดเลือด ตรวจละเอียดในผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป นอกนั้นประเมินความเสี่ยงจากการวัดความดันโลหิต ระดับไขมัน ความยาวรอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือด และซักประวัติการสูบบุหรี่ 7.โรคหลอดเลือดสมอง สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป คลำชีพจร หากผิดปกติให้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 8.โรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจแปปสเมียร์ เมื่ออายุ30-60 ปี ทุก 5 ปีหรือเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์9.ปัญหาการดื่มสุรา หากอายุ 15-60 ปี และดื่มประจำควรตรวจพฤติกรรมเสี่ยงทุกปี และ 10.การป้องกันอุบัติเหตุจราจร อายุ 65 ปีขึ้นไป ให้วัดสายตาก่อนต่อใบขับขี่

นพ.ยศ กล่าวว่า สิทธิประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ครอบคลุมการตรวจสุขภาพ ทำให้คนไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยเมื่อปี2554 พบว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพอยู่ที่2,200 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 ถึง 700 ล้านบาท โดยหากบรรจุชุดตรวจสุขภาพลงในทุกสิทธิรักษาพยาบาลจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

นพ.ยศ กล่าวอีกว่า ชุดตรวจสุขภาพได้ผ่านการประเมินจากราชวิทยาลัยแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และภาคประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำผลวิจัยไปหารือกับสาธารณสุขเพื่อกำหนดนโยบาย

พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่า ชุดตรวจสุขภาพหลายชุดถูกใช้เกินความจำเป็น และสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนมากเกินไป โดยสามารถสร้างความเครียดและวิตก เนื่องจากไปตรวจพบจุดที่ไม่อันตราย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตรวจสุุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร