ออกฉลากถุงขนมระบุความเสี่ยงโรค

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

สาธารณสุข * สธ.ออกฉลากน้ำตาลพร้อมข้อมูลความเสี่ยงเกิดโรคบนถุงขนมเพิ่ม ด้านนักโภชนาการหนุนแนวคิด ชี้ต้องรณรงค์อย่างจริงจัง พร้อมชูกินผลไม้เป็นของว่าง

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดจะควบคุมการเกิดโรคตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการออกฉลากแนะนำปริมาณน้ำตาลและเกลือที่ผสมในอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวที่มีปริมาณน้ำตาลและเกลือสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพิ่มเติมจากฉลากแสดงส่วนประกอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยฉลากใหม่นี้อาจจะทำเป็นภาพช้อน 1 คัน แทนความหมายน้ำตาล 1 กรัม พร้อมระบุลงไปด้วยว่ารับประทานในปริมาณเท่าไหร่จะเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวาน ซึ่งขณะนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดทำฉลากตามแนวคิดดังกล่าว พร้อมทั้งไปหารือกับผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือในการติดฉลากเพิ่มเติมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับกิจการ

ด้านนายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มการกินขนมเป็นอาหารว่างสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขนมในท้องตลาดส่วนมากเป็นประเภทที่ให้พลังงานสูง แต่ที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลหรือหน่วยงานใดเลยที่จะออกมาทำให้ขนมที่วางขายในท้องตลาดมีพลังงานไม่มาก แป้งไม่เยอะ ไขมันไม่สูง โซเดียมไม่มาก นอกจากนี้ยังไม่มีการรณรงค์ให้คนรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัจจุบันราคาผลไม้ในท้องตลาดยังมีราคาสูงมาก ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้คนไม่รับประทานผลไม้ ดังนั้นการจะรณรงค์ให้คนรับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์โดยมีผลไม้เข้ามาเป็นตัวทดแทนนั้น จะต้องมีกลไกการตลาดที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้มากกว่านี้

ดังนั้นจึงเห็นด้วยในหลักการที่ สธ.จะทำฉลากแสดงปริมาณน้ำตาลและเกลือเพิ่มเติม แต่รูปแบบการนำเสนอต้องทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่ออกมาเป็นตัวเลขที่มีหน่วยวัดเป็นกรัม เป็นมิลลิกรัม เพราะชาวบ้านจินตนาการไม่ออก เมื่อออกฉลากมาแล้วต้องรณรงค์ให้คนอ่านฉลากมากๆ โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ครบวงจร นอกจากนี้ยังเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง และพยายามที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตทำขนมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร