ตั้ง3ทีมจัดระบบแรงงานต่างด้าว รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์

แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.รง.) และตนได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการกลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและบุตร(Migrant) ที่เหมาะสมของประเทศไทยโดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวง แรงงาน(รง.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และ ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงและอยากให้มีการบูรณาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งระบบ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ดังนั้น จะต้องแก้ปัญหาทั้งระบบให้เรียบร้อย

ที่ประชุมได้ให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุดโดยคณะทำงานชุดแรกมีหน้าที่เก็บและรวบรวมข้อมูลของแรงงานต่างด้าวให้สมบูรณ์โดยให้ เชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงต่างๆ และได้มอบให้ กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ซึ่งการรวบรวมข้อมูล จะอาศัยฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเดิมและการออกสำรวจเพิ่มเติม รวมทั้งจะทำให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเห็นถึงข้อดีของการขึ้นทะเบียน ขณะที่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามา ทำงานในประเทศไทยก็ให้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง หากนายจ้างเห็นว่ามีแรงงานถูกกฎหมายให้จ้าง จะทำให้จำนวนแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองลดลง และเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ด้วย เนื่องจากหากไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงาน ภาครัฐ จะไม่ทราบได้เลยว่าแรงงานต่างด้าวถูกนายจ้างปฏิบัติและมีความเป็นอยู่อย่างไร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การทารุณแรงงานต่างด้าว เมื่อเกิดเป็นข่าวขึ้นมาอาจทำให้ต่างประเทศเห็นว่าไทยยังมีปัญหาด้านการค้ามนุษย์

ส่วนคณะทำงานชุดที่สองทำหน้าที่ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อดีข้อเสียของ การใช้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งข้อปฏิบัติของนายจ้าง ต่อแรงงานต่างด้าว ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ เข้าไปทำความเข้าใจกับนายจ้าง เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหาการ ค้ามนุษย์ตามมา และคณะทำงานชุดที่สามมีหน้าที่ ในเรื่องการสื่อสารกับต่างประเทศว่าประเทศไทย มีความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และเอาจริงเอาจังในการปราบปรามการค้ามนุษย์

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แรงงานนอกระบบ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร