จ.นครสวรรค์ เตรียมเปิดเวทีเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเปิดเวทีเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อออกแบบการมีส่วนร่วม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ การจัดการลุ่มน้ำ ซึ่งมี นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทาน นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากหลายมหาวิทยาร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ซึ่งประเด็น เป็นเรื่องของบทบาท ภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ำและเวทีประชาพิจารณ์ ภาคเหนือตอนล่าง ปิง วัง ยม น่าน และลุ่มเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการ จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินรวมกันถึง 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งศาลปกครองสั่งให้ดำเนินการรับฟังความเห็นตามมาตรา 57 วรรค 2 และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐบาล จึงเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นและประเมินผลกระทบว่าจะทำอย่างไร จึงจะได้รับรู้ความเห็นของประชาชนที่แท้จริง โดยมีการเปิดเวทีแรกที่ จังหวัดลำพูน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จะเปิดเวทีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ต่อไป

ปราโมทย์ วินิจสร รายงาน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร