ทุ่มงบดันเมดิคัลฮับ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โพสต์ทูเดย์ สธ. ทุ่ม 2 หมื่นล้านดันยุทธศาสตร์ 5 ปี เมดิคัลฮับ

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอยุทธศาสตร์ศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัลฮับ) 5 ปี ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง เมื่อเร็วๆนี้ โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1.การพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและการวิจัย มูลค่า 1 หมื่นล้านบาทและ 2.การพัฒนาศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและการวิจัยตัวอย่างเช่น ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มทั้งสิ้น 654 คน รวมงบประมาณ689 ล้านบาท เพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 44 คนต่อปีงบประมาณ 231 ล้านบาท ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 400 คน ใช้เงิน107 ล้านบาท และผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 400 คน ใช้งบประมาณอีก612 ล้านบาท

ขณะที่โครงการด้านศูนย์กลางการวิจัยมี 27 โครงการ อาทิ เวชพันธุรักษ์ระดับชาติ ที่โรงพยาบาลศิริราชมูลค่า 2,000 ล้านบาท ศูนย์วิจัยด้านพันธุกรรม สมองและจิตใจ ของกรมสุขภาพจิต มูลค่า 1,155 ล้านบาทโครงการวิจัยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 370 ล้านบาทศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านสุขภาพที่จำเพาะของประชากรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 314 ล้านบาทเป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร