ก.พลังงานสั่งลุย”โรงไฟฟ้าถ่านหิน”ไม่สนชาวบ้านต้าน

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นครศรีธรรมราช – กระทรวงพลังงานส่งหนังสือด่วน ยืนยันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มที่ อ้างต้องเป็นไปตามแผน ชาวบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ถูกภาคประชาชนจำนวนมากร่วมกันแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการนี้อย่างเต็มที่หลายครั้งโดยมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจน คือ ไม่ขัดขวางให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า แต่การสร้างนั้นจะต้องไม่มีเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหิน ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สกปรกที่สุด

ในขณะที่ กฟผ.พยายามอ้างว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งนักวิชาการหลายคนต่างแสดงความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้น เพราะในโลกนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีพลังงานถ่านหินที่ไหนจะเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน อย่างที่มีบทเรียนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรณีโรงไฟฟ้าชนิดนี้

ทั้งนี้ ภายหลังที่ภาคประชาชนสังคมหลายฝ่ายได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ยุติโครงการนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้มีแผนของกฟผ.ที่จะก่อสร้างถึง 2 โครงการ รวม 1,600 เมกะวัตต์ จ.นครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดไปยังกระทรวงพลังงาน เพื่อแจ้งถึงการคัดค้านของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการเรียกร้องให้ยุติโครงการปรากฏว่ากระทรวงพลังงานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พง 0607/2439 ลงวันที่ 14 พ.ย.2556 เรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญว่าในฐานะที่กระทรวงพลังงานกำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นคือ 1. ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ในระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ(IEE)ในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ 2. การคัดเลือกพื้นที่การศึกษาผลกระทบ จะหลีกเลี่ยงพื้นที่โครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 3. เพื่อให้โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 ซึ่งหนังสือฉบับนี้ได้ถูกลงนามโดย นายสุเทพเหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน

ขณะที่ชาว อ.หัวไทร เตรียมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่อง และเตรียมที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย ยังคงเดินหน้าในเรื่องนี้

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ถ่านหิน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร