5 เครือข่ายเสนอนายกฯ ลาหยุดรักษาการ

Untitled1

ภาคี 5 เครือข่าย ออกแถลงการณ์ เสนอนายกรัฐมนตรี และ ครม.หยุดรักษาการทันที เพื่อเปิดทางตามรัฐธรรมนูญให้มีรัฐบาลคนกลางที่ไม่ใช่นักการเมืองมาร่วมปฏิรูปประเทศ ก่อนทำประชามติแล้วจัดเลือกตั้งใหม่

 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ภาคีเครือข่าย 5 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคนรักสุขภาพ เครือข่ายคนรักประเทศไทย เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เครือข่ายสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพลเมือง ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ 2 ข้อ 1.ขอใหันายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะลาหยุดการรักษาการทันที ให้มีคนนอกเข้ามาเป็นคนกลางในการปฏิรูปกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่สำคัญในเวลาไม่เกิน 1-2 ปี 2.ขอให้มีการใช้มาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยไม่มีพรรคการเมืองและแกนนำเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มาบริหารประเทศชั่วคราว เพื่อใหัประชาชนทุกฝ่ายเข้ามาร่วมปฏิรูป และแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาสำคัญต่างๆ แล้วจัดให้มีการทำประชามติ จากนั้นจึงจัดมีการเลือกตั้งโดยแถลงการณ์ดังกล่าว มีสมาชิกเครือข่ายจากทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์กว่า 1,000 คน หลังการอ่านแถลงการณ์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้อ่านบทกวีแสดงจุดยืนต่อต้านการคอรัปชัน จากนั้นสมาชิกเครือข่ายทั้ง 5 ได้เดินขบวนรอบอาคารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้มีการปฏิรูปประเทศ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร