สช.ชี้เวทีรับฟังจัดการน้ำทำ ปชช.ตื่นตัว-มีพัฒนาการ ปชต.

ASTVผู้จัดการ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 นายสุรจิต ชิรเวทย์ ส.ว.สมุทรสงคราม เปิดเผยในเวทีถอดบทเรียนพลังพลเมืองกับการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำ ในงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท โดยพบว่า ตัวแทนหลายจังหวัดได้รับผลกระทบเห็นว่า ทิศทางการเมืองหลังยุบสภาฯ ต่อโครงการนี้ ต้องรอดูผลวินิจฉัยของศาลต่อไป

ส่วน น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บทเรียนในเวทีรับฟังการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ทำให้ประชาชนตื่นตัว และมีพัฒนาการประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศนั้น ต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าการตัดสินใจ ในฐานะตัวแทนประชาชน

ขณะนี้ จ.นครปฐม และกรุงเทพฯ ยังไม่ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่หลังจากชาวนครปฐมร่วมถอดบทเรียน จึงเสนอว่า ต้องการให้การรับฟังความคิดเห็นครั้งหน้า มีการแบ่งการให้ข้อมูลระหว่างภาครัฐ และประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการเข้ามา พร้อมกับหาทางออกอย่างมีส่วนร่วม

 ที่มา :http://http://www.manager.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การจัดการน้ำ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร