หลายจังหวัดเลื่อนจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำหลังยุบสภา

Untitled4

Thai PBS NEWS วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลังรัฐบาลประกาศยุบสภา การจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดได้เลื่อนออกไปชั่วคราว ขณะที่หลายจังหวัดที่ผ่านประสบการณ์รับฟังมาแล้ว ได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น

นายสุรจิต ชิรเวทย์ ส.ว. จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยในเวทีถอดบทเรียน พลังพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำในงบประมาณ 350,000 ล้านบาท พบว่าตัวแทนหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เห็นว่าทิศทางการเมืองหลังยุบสภาต่อโครงการนี้คงต้องรอดูผลวินิฉัยของศาลต่อไป

ส่วน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บทเรียนเวทีรับฟังการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ทำให้ประชาชนตื่นตัว และมีพัฒนาการประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าการตัดสินใจในฐานะตัวแทนประชาชน

ขณะนี้ จ.นครปฐม และกรุงเทพมหานครยังไม่จัดเวทีรับฟังความเห็น แต่หลังจากชาวนครปฐมร่วมถอดบทเรียน จึงเสนอว่าต้องการให้การรับฟังความคิดเห็นครั้งหน้ามีการแบ่งการให้ข้อมูลระหว่างภาครัฐ และประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการเข้ามา พร้อมการหาทางออกอย่างมีส่วนร่วม

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การจัดการน้ำ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร