จี้สธ.งดเสนอใช้แร่ใยหินเข้าครม.

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เป็นประธาน ได้มีมติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยการนำเสนอของ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนทางกับการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทั่วโลก หาก สธ.ยังเสนอให้ใช้แร่ใยหิน ถือว่าขาดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และจะขาดความน่าเชื่อถือจากสังคม ซึ่งเรื่องดังกล่าว ครม.มีมติให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินมาถึง 3 ปีแล้ว แต่กลับไม่มีมาตรการใดๆ เพื่อให้เดินตามมติครม. ในขณะที่ประเทศลาว เริ่มต้นหลังไทยแต่กำลังทำแผนร่วมกับประเทศออสเตรเลีย เพื่อยกเลิกการใช้คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2557 จึงขอเสนอให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการปกป้องอันตรายของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนดังเช่นในหลายๆ ประเทศด้วย

นางสมบุญ สีคำดอกแค เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย(T-BAN) กล่าวว่าเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ได้ออกแถลงการณ์เพิ่มเติม 1.ขอคัดค้านมติของสธ. ที่จะยังคงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศ 2.ขอให้ นพ.ประดิษฐ แถลงต่อสาธารณชนว่าจะไม่เสนอครม.ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ และ 3.ขอให้เปิดเผยผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ทางเครือข่ายจะได้รณรงค์ขับ

ไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่งต่อไป

ด้าน ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะนักวิชาการคณะทำงานวิชาการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้อาจารย์ด้านอายุรแพทย์โรคปอดที่ รพ.ศิริราช เป็นผู้สรุปมติการประชุม โดยอาศัยข้อมูลการศึกษาจากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นผลของไครโซไทล์ต่อการเกิดมะเร็งในคนงานเหมือง คนงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ไครโซไทล์ และประชาชนที่อยู่รอบเหมืองหรือโรงงานดังกล่าว ซึ่งมีการร่างมติและส่งเวียนให้คณะทำงานแล้ว แต่ยังไม่มีรายงานสรุปอย่างเป็นทางการแจ้งให้คณะทำงานทราบ หรือการนำเสนอรายงานสู่สาธารณะแต่อย่างใด

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร