สถาบันวิจัยสธ.ชงทำประชามติ

มติชน ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้บริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงการณ์รู้สึกห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่หลายฝ่าย มีความขัดแย้งแตกแยกกันนั้น อาจจะนำไปสู่ความรุนแรง สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ บัดนี้ ในภาวการณ์ที่ประเทศไม่มีสภาผู้แทนราษฎร การเร่งหาทางออกของประเทศ เพื่อยุติความขัดแย้งให้กลับสู่สภาพที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมนำพาประเทศสู่ความเจริญให้เร็วที่สุด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขอเรียกร้องให้

1.ยึดปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2.หยุดการฟ้องร้อง ดำเนินคดีทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการเรียกร้องครั้งนี้ ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและ กปปส. 3.จัดให้มีเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่ต้องจัดให้มีเลือกตั้งภายใน 60 วัน 4.จัดทำประชามติ โดยผนวกไปในบัตรเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้ลงความเห็นในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปการเมืองให้ถูกต้องเป็นไปตามสาระสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มุ่งเน้นเสียงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

เมื่อแนวคิดการจัดตั้งองค์กรอิสระนี้ได้ผ่านประชามติแล้ว ก็ถือเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขอเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาล กปปส. พรรคการเมืองทุกพรรค ร่วมกันทำสัตยาบัน กำหนดกรอบการทำงานขององค์กรปฏิรูปสร้างกลไกในการหยุดปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และให้เป็นที่พอใจจากภาคประชาชน แล้วจึงยุบสภา เพื่อเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ใหม่นี้ จากกระบวนการปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร