หมอศิริราชลั่นสธ.บิดข้อมูลแร่ใยหิน พยายามเสนอครม.ให้ใช้ต่อ/คณะทำงานศึกษาผลกระทบชี้ก่อมะเร็งปอด

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 กรุงเทพฯ * “หมอศิริราช” คณะศึกษาผลกระทบแร่ใยหิน ประกาศถอนตัวจากการเป็นคณะทำงาน หาก สธ.พยายามเสนอ ครม.ให้ใช้แร่ใยหินต่อไป ชี้บิดเบือนข้อสรุป ทั้งที่ผลการศึกษาระบุมีอันตรายต่อสุขภาพ ก่อมะเร็งเยื่อหุ้มปอด พร้อมจวก ขรก.ที่ก้มหัวรับใช้นักการเมืองด้วยว่าลืมหน้าที่ต่อประชาชน

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหา วิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ กองทุนทดแทนแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมนำวาระเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีคงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามมติของ สธ.ที่ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน โดยได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมระดมสมองและศึกษาข้อมูล จนในที่สุดได้มีข้อสรุปร่วมกันคือ 1.แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์มีผล กระทบต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัสที่สำคัญคือ มะเร็งเยื่อหุ้มปอด และมะเร็งปอด 2.โอกาสเสี่ยงของคน งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินชนิด ไครโซไทล์จะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ สัมผัส ส่วนโอกาสเสี่ยงของประชาชนทั่วไปมีน้อยเว้นแต่มีการฟุ้งกระจายจากการรื้อถอนวัสดุที่ใช้ในที่อยู่อาศัย และ 3.แม้ว่าข้อมูลการเกิดโรคจาก แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยยังมีไม่มาก แต่ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันถึงความปลอดภัยของแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เช่นกัน

“ด้วยข้อมูลเชิงวิชาการพร้อมจุดยืนของบุคลากรและหน่วยงานด้านสาธารณสุข การนำเสนอข้อสรุปต้องไม่ทำให้เกิดข้อคัดค้านผลข้างต้น การจะควบคุมหรือยกเลิกการใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยต้องเป็นการตัดสินใจของข้าราชการการเมืองผู้รับผิดชอบ โดยผ่านการประเมินผลร่วมกันทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพสังคมของประเทศไทย แต่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสุขภาพของประชาชน ไม่อาจนำเสนอผลกระทบดังที่กล่าวเป็นอื่นได้ และต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นข้าราชการประจำที่ยอมก้มหัวให้แก่ลาภยศ ชื่อเสียง ที่ข้าราชการการเมืองฉ้อฉลหยิบยื่นให้ จนลืมสำนึกการเป็นข้าราชการของประชาชน” รศ.นพ.นิธิพัฒน์กล่าว

รศ.นพ.นิธิพัฒน์กล่าวต่อว่า หากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันนำเสนอข้อคิดเห็นที่ขัดกับข้อมูลข้างต้น ตนและเครือข่ายแพทย์ที่ร่วมเป็นคณะทำงานชุดดังกล่าว จะขอถอนตัวจากการเป็นคณะทำงาน และไม่ขอร่วมรับผิดชอบผลในทางวิชาการหรือในทางกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับคณะทำงานนี้ในอนาคต และจะขอยุติการให้ความร่วมมือเชิงวิชาการหรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบันนี้ หรือชุดอื่นๆ อีกในอนาคต หากมีการดำเนินการที่ขัดกับค่านิยมขององค์กรเองที่ว่า กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และขัดกับปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. เครือข่าย T-BAN คัดค้านการใช้แร่ใยหิน 100 คน จะไปยื่นหนังสือแถลงการณ์ที่ สธ. และคัดค้านการดำเนินการของ สธ.ที่ไม่มีการควบคุมอันตรายจากแร่ใยหินด้วย.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร