คัดค้านสธ.คงการใช้แร่ใยหินรองปลัดฯระบุก่อมะเร็งน้อยมาก

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ประมาณ 50 ได้รวมตัวคัดค้านข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ยังคงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยกลุ่มเครือข่ายฯ เรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขอคัดค้านมติของสธ. ที่จะยังคงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศ 2.ขอให้นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) แถลงต่อสาธารณชนว่าจะไม่เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากสธ.ไม่มีความชอบธรรมที่จะนำเสนอมติดังกล่าว เพราะนพ.ประดิษฐ เป็นเพียงรักษาการรมว.สธ.เท่านั้น 3.ขอให้เปิดเผย ผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพจากแร่ใยหิน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่าข้อมูล ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ทางเครือข่ายฯ จะได้รณรงค์ขับไล่นพ.ประดิษฐ และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดสธ. ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ นพ.ชาญวิทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบเรื่องแร่ใยหินได้รับหนังสือ

นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า สธ.ไม่ได้มีบทบาทในการพิจารณาที่จะสั่งยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน สธ. มีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลว่าแร่ใยหินก่อผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างไร และมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งการประชุมผู้บริหาร สธ.ไม่ได้มีมติให้มีการคงการใช้แร่ใยหินแต่อย่างใด เป็นเพียงให้มีการศึกษาผลกระทบการใช้ ซึ่งได้มีการซักถามในที่ประชุมด้วยว่า หากจะยกเลิกต้องใช้กฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง

รองปลัดสธ. กล่าวด้วยว่า จากการศึกษาพบว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ก่อให้เกิดมะเร็งน้อยมาก เมื่อเทียบกับแร่ใยหินที่ประเทศไทยยกเลิกไปแล้ว 4 ตัว คือ โอกาสเกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดเพียง 1 ต่อ 500 และมะเร็งปอดเพียง 1 ต่อ 50 แต่หากใช้ความรู้สึกมาตัดสินว่าควรแบนนั้น ถามว่าต้องให้แบนทุกอย่างทั้งเหล้า บุหรี่ หมูปิ้ง และเพศสัมพันธ์ด้วยหรือไม่ เพราะก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นกัน การแบนทุกอย่างก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าจะไม่เป็นมะเร็ง ภาระโรคจากแร่ใยหินก็เกิดขึ้นต่ำมากในประเทศไทยทั้งที่มีการนำเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากกว่า 70 ปี อย่างการสำรวจอาชีวอนามัยของคนงานกว่า 2,300 คนที่ทำงานในโรงงานผลิตที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ ก็พบว่าสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ไม่ถือว่าเป็นโรค และพบผู้ที่เป็นมะเร็งเพียง 5 ราย แต่มีปัจจัยอื่นเป็นส่วนประกอบด้วย จึงถือว่าไทยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ก่อให้เกิดมะเร็ง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร